Vi utökar vår maskinpark med en trappmaskin

Älvdalens Atletklubb fortsätter att införskaffa kvalitétsmaskiner från Life Fitness. Våra gamla maskiner av samma märke har fungerat utan problem och med utmärkt support från återförsäljaren. Vi känner oss inte oroliga att den nya trapp-maskinen ska vara av sämre kvalité.

Vi utökar vår maskinpark med en trappmaskin

Älvdalens Atletklubb fortsätter att införskaffa kvalitétsmaskiner från Life Fitness. Våra gamla maskiner av samma märke har fungerat utan problem och med utmärkt support från återförsäljaren. Vi känner oss inte oroliga att den nya trapp-maskinen ska vara av sämre kvalité.

En ny trappmaskin från Life Fitness

Efter flytten till våra nya lokaler kan vi konstatera att dom flesta gamla medlemmarna har fortsatt att träna hos oss. Det och ett tillskott av nya medlemmar har gjort att vi vågade ta beslutet att investera i en ny trappmaskin från Life Fitness. Klubbens förhoppning är att det ska göra att medlemmarna stannar kvar och att det attraherar nya medlemmar. Konditionsmaskiner har ju efterfrågats länge och nu har vi både utrymme och resurser att köpa in nya maskiner.

Trappmaskinen kommer från Fitness Brands Sweden AB, det är samma leverantör som dom 10 nya maskinerna vi införskaffade vid flytten för snart ett år sedan.


Life Fitness trappmaskin

Life Fitness trappmaskin

Trogna medlemmar

Alla nya maskiner och utrustning hade ju inte varit möjligt att inhandla utan alla gamla och nya medlemmar som löser medlemsavgift och tränar hos oss. Så styrelsen vill passa på att tacka för allt stöd klubben fått sedan flytten till dom nya lokalerna. Ju fler vi blir desto bättre kvalité kan vi hålla på träningsutrustningen. Så hjälp gärna till att värva fler medlemmar till klubben, ännu har vi inte vuxit ur lokalerna.


Life Fitness trappmaskin

Life Fitness trappmaskin

Efter Corona-pandemin

Vi börjar också se att pensionärerna börjar våga sig tillbaks nu när vaccineringen mot Corona börjar ta fart. Det har varit aktivitet hos oss under hela pandemin, men vi kan bara ana vilket uppdämt behov det finns den dag pandemin är över.

Så när du är redo att börja träna igen så är du välkommen till Älvdalens Atletklubb.

Styrelsen ÄAK


En självklarhet, så vi tackar för att den regeln efterlevs.

En självklarhet, så vi tackar för att den regeln efterlevs.

comments powered by Disqus

See also

comments powered by Disqus