Hammer ryggmaskin

Nästa maskin snart på plats. Den här gången blev det en Hammer Strength ryggmaskin.

![Hammer Strength](/hammer ryggmaskin.jpg ) ![Hammer Strength](/hammer ryggmaskin2.jpg )

comments powered by Disqus

See also

comments powered by Disqus